Tour Staff

Mike and Christa Hahn

Tour Leaders

Windsor, CO

Katie Osborne

Tour Staff

Windsor, CO

Ethan Elsbecker

Tour Staff

Appleton, WI

April Heki

Tour Staff

Iowa

Sam Kilpatrick

Tour Staff

New York

Caleb Osborne

Tour Staff

Colorado

Ermisha Moliso "Mimi"

Tour Staff

Addis, Ababa, Ethiopia

Saul Luteka "Seu"

Tour Staff

Nairobi, Kenya

Angela Malsawmkimi

Tour Staff

Aizawl, Mizoram, India

Saingura Sailo "Saia"

Tour Staff

Aizawl, Mizoram, India

I will not leave you as orphans; I will come to you.

— John 14:18